Przetłumacz na polski, nie musza byc wszystkie zdania napisz tylko numerek które to zdanie(daje duzo pkt):
1. John's ball went over the wall and into his neighbour's garden.
2. sam got off the bus at the shopping centre and met his friends there.
3. there are a lot of books and toys under my little brother's bed.
4. Susan was angry. she suddenly stood up and walked out of the room.
5. They usually dress up in funny costumes. The are often miggle-aged.
6. Where do your new neighbours come from?

2

Odpowiedzi

2009-12-14T17:37:53+01:00
3.Pod łóżkiem mojego młodszego brata leży dużo książek i zabawek.
4.Susan była wściekła. Nagle wstała i wyszła z pokoju.
6.Skąd pochodzą twoi nowi sąsiedzi?

xP
2009-12-14T17:39:43+01:00
1. Piłka Johna przeleciała nad murem jego sąsiadki
2. Sam wyszedł z autobusu i spotkał tam swoich przyjaciół.
3. Pod łózkiem mojego młodszego brata znajduje się dużo książek i zabawek.
4. Susan była bardzo wściekła, nagle wstała i wyszła z pokoju.
5. Oni często ubierają sie w smieszne kostiumy. (Są często zestarzali ?)
6. Skąd pochodza twoi nowi sąsiedzi ?
1 1 1