Na wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurkę. Jej masa wynosi 0,25 kg. Do menzurki wlano 150 cm³cieczy i ponownie zważono teraz masa jest równa 0,388 kg. Oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki, jaka mogła być to ciecz?(jaka ciecz niekonieczna odp)

1

Odpowiedzi

2009-09-08T23:23:06+02:00
M1 = 0,25kg -> przed
m2 = 0,388 kg -> po
m3 = masa cieczy = m2-m1 = 0,138kg = 138g
V = 150cm^3

ro = m3/V = 138/150 = 0,92 g/cm^2
4 2 4