Odpowiedzi

2009-09-08T23:05:17+02:00
Jest to zapobieganie wypływowi krwi z naszego organizmu i umożliwienie przepływu jej dalej w naszym układzie krwionośnym.
Znajdujemy się w nim podczas uszkodzenia naczyń krwionośnych, jak i podczas gdy wszystko jest porządku.
2009-09-08T23:09:35+02:00
Wtedy, kiedy pod kontrolą są najważniejsze parametry wewnętrznego środowiska organizmu oraz utrzymana jest wewnętrzna równowaga.Do tych czynników należą:

* temperatura ciała (u organizmów stałocieplnych),
* pH krwi i płynów ustrojowych,
* ciśnienie osmotyczne,
* objętość płynów ustrojowych (stan nawodnienia organizmu),
* stężenie związków chemicznych w płynach ustrojowych (np. glukozy w osoczu),
* ciśnienie tętnicze krwi,
* ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi.

Homeostaza jest niezbędnym warunkiem zdrowia (prawidłowego funkcjonowania) organizmu, a co za tym idzie, choroby u swego podłoża mają zaburzenia mechanizmów utrzymania homeostazy.
2009-09-08T23:11:48+02:00
Całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń krwionośnych (zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadkach ich uszkodzeń), a zarazem zapewniających jej przepływ w układzie krwionośnym.

Etapy hemostazy:

* I. Utworzenie przez płytki krwi czopu oraz skurczu naczyń krwionośnych.
* II. Wytworzenie z fibrynogenu skrzepu krwi. W tym procesie fibrynogen jest zamieniany przez trombinę w fibrynę.

Całość tych skomplikowanych procesów sprowadza się do aktywacji kolejnych czynników krzepnięcia krwi, co przypomina kaskadę i tak też jest nazywane (kaskada krzepnięcia krwi).
1 5 1