1.Podaj, jakie znaczenie w przyrodzie ma tlenek węgla(IV)

2.Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi, połącz z ich wyjaśnieniami, oznaczonymi literami.

1. fotosynteza A. reakcja charakterystyczna dla tlenku
węgla(IV)
2.reakcja wymiany B. reakcja chemiczna, w której z kilku
substratów powstaje jeden produkt
3.woda wapienna C. odczynnik, dzięki któremu można
wykryć tlenek węgla(IV)
4.mętnienie wody wapiennej D. reakcje biochemiczne zachodzące w
roślinach zielonych z udziałem
tlenku węgla(IV) z powietrza
5. reakcja charakterystyczna E.reakcja chemiczna umożliwiająca
wykrycie danej substancji chemicznej
F. reakcja chemiczna, w której z kilku
substratów powstaje kilka produktów3. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany.
a) tlenek miedzi(II)+.........----->>.......+tlenek węgla (II)
b)tlenek węgla(II)+.......------->>tlenek wapnia+węgiel
c).........+........------>>chlorek potasu+glin
d)tlenek żelaza(II)+węgiel----->>...........+........


4.* W których, z wymienionych przypadków pożarów, do gaszenia należy użyć wody, a w których tlenku węgla(IV)? Odpowiedź uzasadnij.
a) paląca się benzyna; b)palący się papier; c) w palacym sie pomieszczeniu znajdują się działa sztuki i książki; d) palące sie substancje reaguja z wodą; e)palący się węgiel; f)w palącym się pomieszczeniui jest instalacja elektryczna pod napięciem

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T17:53:42+01:00
1.CO₂ jest potrzebny do tego abyśmy mogli dostawać O to zn. że rośliny wdychają tlen a daję anm w zamian O.
2.
I-D
II-F
III-C
IV-A
V-E
3.
a)węgiel,miedź
b)wapń
c)chlorek glinu, potas
d)żelazo, tlenek węgla
4. Ponieważ CO₂ się nie podtrzymuje spalanie
1 5 1