Uzupelnij slownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych.zaznacz na scheMATACH substraty i produkty, pierwiastki i zwiazki chemiczne. okresl typy teakcji chemicznych.
a. wapń+........---->tlenek wapnia

typ reakcji chemicznej : .........
b.tlenek wodoru-->.......+.....

typ reakcji chemicznej:.....
c.cynk+tlen--->.......

typ reakcji chemicznej:........

1

Odpowiedzi

2009-12-14T17:50:15+01:00
A.
wapń+tlen---->tlenek wapnia
wapń i tlen to produkty i piergwiastki
tlenek wapnia-związek chemiczny
typ reakcji chemicznej :syntezy

b.
tlenek wodoru-->tlen+wodór
2 produkty 2 piergwiastki
1 substrat 1 związek chemiczny
typ reakcji : analizy


c.
cynk+tlen--->tlenek cynku
2 substraty 1 produkt
2 piergwiastki
1 3 1