1.ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie 46 u, 1 atom o masie 32 u i 4 atomy pierwiastka o łącznej masie 63 u
2.oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażoną w jednostkach masy atomowej, wiedząc, że masa atomu wyrażona w gramach jest równa 3.35 *10⁻²³g
Podaj nazwę tego pierwiastka.
Błagam szybko bo to na jutroo!!!;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:02:21+01:00
1.
46u:2=23u-sód(Na)
32u-siarka(S)
63u:4=tlen(O) wzór:Na2SO4(2,4 w dolnym indeksie)
2.
3.35*10-23g:0.166*10-23g=20.18NEON(Ne)