Odpowiedzi

2009-12-14T20:53:00+01:00
At the photo I see people dressed in suits and beautiful dresses. Everyone sitting at the tables. I think this is a political meeting with the Queen of England. Tables are adorned with flags of countries. Representatives sitting at their appointed tables. Room in which they sit is very large and decorated with the old palaces.

Na zdjeciu widzę ludzi ubranych w garnitury i piękne suknie. Wszyscy siedzą przy stołach. Myślę, że jest to spotkanie polityczne z królową Anglii. Stoły są przystrojone flagami państw. Przedstawiciele siedzą przy wyznaczonych im stołach. Sala w której siedzą jest bardzo duża i ozdobiona jak stare pałace.

1.It seems to me that you people celebrate the handing over of medals by the Queen of the biggest heroes of the Second World War.
Wydaje mi się, że Ci ludzie świętują wręczenie orderów przez Królową największym bohaterom drugiej wojny światowej.

2.I would like to be on such a ceremony, because I like to dress elegantly, and I would like to see the Queen kiedys rewarding merit. I hope that once I get the order as they are.
Chciałabym być na takiej ceremonii ponieważ bardzo lubię elegancko się ubierać i chciałabym kiedys zobaczy Królową nagradzającą zasłużonych. Mam nadzieję, że kiedyś i ja dostanę taki order jak oni.