Zad.1
Gdzie poza Polską mieszka najwięcej naszych rodaków??
Zad.2
Czy POlska jest krajem silnie zurbanizowanym? Porównaj wskaźnik urbanizacji Polski ze wskaźnikami wybranych krajów Europy
zad.3
Od czasu II wojny światowej odsetek ludności miejskiej w Pol;sce zwiększył się niemal; dwukrotnie.Wynotuj przyczyny wzrostu ludności miejskiej.

w kil;ku zdaniach odpowiedzi;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T10:39:57+01:00
1Najwiecej naszych rodaków poza Polską mieszka w Stanach Zjednoczonych 6-8 mln Niemczech 1,5 mln,Brazylia 1,1 mln, Francja 1,1 mln
2 Polska jest krajem średnio zurbanizowanym 62% w Europie średnia 74%
Belgia,Islandia,Malta, Luksemburg -90%
3 Powodem tego było poszukiwanie pracy,lepszego bytu chęć kształcenia sie i podnoszenia kwalifikacji oraz narodowy program uprzemysłowienia kraju.