Puls Ziemi (ćwiczenia), dla klasy I gimnazjum: strona 35, zadanie 2.

Uzupełnij schemat cyrkulacji pasatowej.
a) Wpisz wartości szerokości geograficznych zaznaczonych równoleżników.
b) Wpisz w kwadraty litery odpowiadające układom ciśnienia- N (niż) lub W (wyż)
c) Zaznacz strzałkami kierunki pasatów.
d) Podaj nazwę strefy oświetlenia Ziemi, w której występują pasaty.
....................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!