Strzelając z karabinu chcemy trafić w mały przedmiot znajdujący się w odległości 45m. Jak wysoko ponad tym przedmiotem powinien znajdować się punkt, do którego należy wycelować karabin, jeżeli prędkość kuli przy wylocie z lufy wynosi 450 m/s?

1

Odpowiedzi

2009-09-09T00:02:26+02:00
Można powiedzieć, że jest to rzut poziomy
zasięg w rzucie poziomym wyraża się wzorem: s = Vx * T
Vx - prędkość pozioma = 450 m/s
T - czas
wysokość w rzucie poziomym wyraża się wzorem: H = g*T²/2
g - wartość przyspieszenia grawitacyjnego = 10 m/s
Z zasięgu rzutu musimy uzyskać czas:
T = s/Vx
T = 45[m]/450[m/s]
T = 0,1 [s]
Następnie czas podstawiamy do wzoru na wysokość rzutu:
H = 10[m/s²]*0,1²[s²]/2 = 0,1 [m]
Oznacza to, że gościu musi celować 10 centymetrów ponad cel!
odpowiedź jest błędna, ma wyjść 4.9cm
(przyjmując g=10m/s^2 wyjdzie, 5cm