Odpowiedzi

2009-12-14T17:54:05+01:00
1.Pp=100 pi cm2 r=?
v=?
4*pi*r^2=100*pi
r=5cm
V=4/3*pi*r^3=4/3*pi*5^3=500/3 pi cm^3

2.V=288*pi*cm^2
4/3*pi*r^3=288
r^3=216
r=6

Pp=4*pi*r^2=4*pi*36=144pi cm2
2009-12-14T18:01:02+01:00
Zad.1
pole powierzchni kuli jest równe 100π cm ².oblicz objętość tej kuli.
P=100πcm²
P=4πr²
100π=4πr² |÷4π
r²=25
r=5cm

V=4/3πr³
V=4/3π×5³
V=4/3π×125
V=166⅔π cm³
Odp.: Objętość kuli wynosi 166⅔π cm³.
zad.2
objętość kuli jest równa 288 π cm³.oblicz pole powierzchni tej kuli.
V= 288 π cm³
V=4/3πr³
288π=4/3πr³ |÷π
288=4/3r³ |×¾
r³=864/4
r³=216
r=6cm

P=4πr²
P=4×6²π
P=4×36π
P=144πcm²
Odp.:Pole powierzchni tej kuli wynosi 144πcm².