Które z tych okergów to wydobywcze a które przetwórcze:
Seattle
Przyjeziorny
Nadatlantycki
Zagłębie appalaskie
Houston- Nowy Orlean
Minas-Gerais
Yorkshire
Londyński
Zagłębie północne
Zagłębie ruhry
Paryski
YTuryn Mediolan
Grnođlski
Donecki
Shaba
Newcastle
Syanghaju

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T12:41:59+01:00
Seattle - przetwórczy
Przyjeziorny - wydobywcze
Nadatlantycki - przetwórczy
Zagłębie appalaskie - wydobywcze
Houston- Nowy Orlean - przetwórczy
Minas-Gerais - wydobywcze
Yorkshire - wydobywcze
Londyński - przetwórczy
Zagłębie północne - wydobywcze
Zagłębie ruhry - wydobywcze
Paryski - przetwórczy
YTuryn Mediolan - przetwórczy
Grnođlski - wydobywcze
Donecki - wydobywcze
Shaba- wydobywcze
Newcastle- wydobywcze
Syanghaju - przetwórczy