Rozwiąż logogryf a następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1.Obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do określonego morza.
2.Obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki.
3.Miejsce naturalnego wypływu wody podziemnej na powierzchnie terenu.
4.Miejsce w którym woda rzeczna swobodnie spada ze stromego progu.
5.Linia na powierzchni terenu , oddzielająca sąsiednie dorzecza lub zlewiska.
6.Miejsce gdzie rzeka wpada do innej rzeki , morza lub jeziora.
7.Rzeka wpływająca do morza lub jeziora nie będąca dopływem innej rzeki.
8.Tworzy go rzeka główna ze swoimi dopływami.

1

Odpowiedzi

2009-12-14T19:19:53+01:00
1-zlewisko
2-dorzecze
3-źródło
4 -wodospad
5-dział wodny
6-ujście
7-rzeka główna
8- system rzeczny