Odpowiedzi

2011-01-15T13:58:51+01:00

Mamy: H2O, Na, HCl, Be
Żeby otrzymać wodorotlenek berylu musimy przeprowadzić następujące reakcje:
2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2 (strzałka w górę) 
Be + 2HCl ---> BeCl2 + H2 (strzałka w górę)

Otrzymywanie:
BeCl2 + 2NaOH ---> 2NaCl +  Be(OH)2 (strzałka w dół) 
Opis:
Do roztworu zasady sodowej dodajemy sól- chlorek berylu
Obserwacje:
W wyniku reakcji powstanie NaCl i wytrąci się osad Be(OH)2 
Wnioski:
Be(OH)2 jest trudno rozpuszczalny, ponieważ powstał osad.


Be(OH)2 jest ponadto amfoteryczny- może reagować z mocnymi zasadami i kwasami.

Pozdrawiam, kate66 ;)

3 3 3