1.Oblicz pracę jaką wykonuje uczeń a sali gimnastycznej przesuwając materac ze stałą prędkością na odległość 10 m Siła tarcia materaca o podłoże ma wartość 150N Oblicz pracę wykonana przy tej czynności przez siłę tarcia.
2 Oblicz pracę jaką wykona dźwig budowlany który podnosi cegły o masie 1000 kg na wysokość 20 m a następnie przesuwa je poziomo na odległość 10m Przyjmij że oba ruchy są jednostajne a g = 10m/s2 opory ruchu pomiń
3. Przy rozciąganiu sprężyny o 1cm wykonano pracę W=o.oo2J
przy rozciągnięciu sprężyny na o 2 cm wykonano pracę W= o,o8J
oblicz prace wykonana przy rozciąganiu sprężyny o drugi centymetr , współczynnik sprężystości k tej sprężyny.
4 Oblicz masę wody która spadając z wysokości 40m wprawia w ruch turbinę wodną wykonując prace 80 000J

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:20:47+01:00
Zad.1
Dane :
F=150N
s=10m
Szukane :
W=?
Wzory :
W=F·s
Rozwiązanie:
W=150·10=1500J (1,5KJ)

zad.2
m=1000kg
s=20m+10m
g=10m/s2
F=mg
F=1000kg * 10m/s2
F=10000N

W=Fs
W=10000N * 30m
W=300000J
W=300kJ

Wykonano prace 300kJ.

zad.3
Dane:
w1=0.002J
w2=0.008J
x1=1cm=0.01m
x2=2cm=0.02m

1)Praca przy rozciąganiu o 2 centymetr to różnica między w1 a w2
w12=w2-w1
w12=0.008-0.002
w12=0.006J
2)Tuta trzeba użyć wzoru na pracę i siłę
W=F*x
F=W/x
F=k*x >>po podstawieniu jednego do drugiego
W/x=k*x
k=W/x^2
k=0.002/0.01^2
k=20

Odp. Współczynnik sprężystości wynosi k=20

zad.4
Dane:
m=?
h=40m
W=80000J
W tym przypadku energia potencjalna zostaje zamieniona na prace:
Ep=W ( za energie potencjalna trzeba podstawic mgh )
mgh=W
m=W/gh ( teraz wystarczy podstawic tylko dane )
2009-12-14T20:06:02+01:00
Zad.1
F=150N
s=10m
W=?
W=F*s
W=150*10=1500J =1,5kJ

zad.2
m=1000kg
s=20m+10m = 30m
g=10m/s²
F=mg
F=1000kg * 10m/s²
F=10000N
W=F*s
W=10000N * 30m
W=300000J =300kJ

zad.3
w₁=0,002J
w₂=0,008J
s₁=1cm=0,01m
s₂=2cm=0,02m

1)
w₃=w₂-w₁
w₃=0,008-0,002 =0,006J

2)
W=F*s
F=W/s
F=k*s
W/s=k*s
k=W/s²
k=0,002/(0,01)²
k=20

zad.4
m=?
h=40m
W=80000J
g=10m/s²

Ep=W = mgh
m=W/gh
m=80000/40*10 =200kg
2009-12-14T22:14:05+01:00
1) cos 180=-1
W=T*s* cos 180
Wtarcia = -1500 N

praca ucznia = + 1500

2)
na kierunku pionwiy mpraca
W=F*h
W=mgh
W= 1000 kg * 10 * 20 = 200000 = 200 kJ

na poziomym
W=F*s
W= mg*s
W=1000kg * 10 * 10 m = 100000 = 100 kJ
razem: 200 kJ + 100 kJ = 300 kJ
wykonał prace silnik = 300kJ