Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T10:19:44+02:00
-biotrchnolog- zajmuje się genetyczną modyfikacją organizmów

-Farmaceuta – osoba zajmująca się zawodowo dziedziną farmacji.
Farmaceutę pracującego w aptece określa się mianem aptekarza.
Farmaceuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się ochroną zdrowia publicznego, wykonujący czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów.

- Lekarz weterynarii- posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji

- Fizjoterapeuta zajmuje sie planowaniem i prowadzeniem zajęć fizycznych, ale wykonuje także zabiegi fizykoterapeutyczne (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo itp.) i masaże.


11 3 11
2009-09-09T12:00:18+02:00
•Kosmobiologia, astrobiologia, egzobiologia - dział biologii zajmujący się teoretycznymi podstawami występowania form życia we wszechświecie, bezpośrednimi badaniami próbek gruntu księżycowego i meteorytów oraz obserwacją planet za pomocą urządzeń wykrywających związki organiczne. Bada też wpływ przestrzeni kosmicznej na organizmy żywe.

•Biofizyka, nauka z pogranicza biologii i fizyki obejmująca ogół procesów lub zjawisk fizycznych związanych z funkcjonowaniem organizmów żywych np. zjawisk zmiany energii świetlnej w inne formy energii, zjawisk elektrycznych, mechaniki ruchów, transportu przez błony biologiczne itp.

•Bioklimatologia, dział biologii, którego przedmiotem badań jest zależność pomiędzy klimatem a fizjologią organizmów żywych i ich rozmieszczeniem na kuli ziemskiej.

•Mikrobiologia, wyraz pochodzenia greckiego (mikros - "mały", bios - "życie", logos - "słowo", "nauka") oznaczający naukę o najmniejszych istotach żywych, niedostrzegalnych gołym okiem drobnoustrojach - mikroorganizmach.
8 4 8