Odpowiedzi

2009-12-14T22:51:15+01:00
Jezeli moga byc materialy na temat andrzejek na anglika to moge pomóc.
akurat niedawno prowadzilam lekcje na ten temat.
Andrew - predictions evening celebrated the night of 29 to 30 November, on the eve of Saint Andrew, patron saint of Scotland, Greece and Russia. The first Polish literary mention of it appeared in 1557 thanks to Marcin Bielski. This date is the end or the beginning of the liturgical year. Andrew is a special opportunity to organize the last play before the grand beginning Advent. Once the omens were purely Andrew's bedroom, and were intended for unmarried girls (male counterpart were Catherine Andrews). Andrzejki initially treated very seriously, and the omens were held only individually, in isolation, in later times took the form of collective, organized in a peer group to release girls, but today turned into a non-binding fun that brings together young people of both płci.Pochodzenie Andrew's predictions marriage is not the end known - some authors point to ancient Greece, stressing the similarity źródłosłowu named Andrew (Andress), and Greek words Aner, andros designating her husband, a man, others refer to the worship of the god starogermańskiego Freyer, donor resources, the deity of love and fertility.

Andrzejki - wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Freyera, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.

jezeli pomoglam to sie bardzo ciesze :)