1.Podaj wspólne cechy:
a) wszystkich typów tkanek łącznych
b) trzech typów tkanki mięśniowej
c)wszystkich rodzajów nabłonka
2.Tkanka nabłonkowa pełni różnorodne funkcje.Przedstaw na 2 wybranych przykładach różnice w budowie i położeniu nabłonków oraz wyjaśnij związek wskazanych różnic z biologiczną funkcją omawianych nabłonków
3.Porównaj skład chemiczny (na przykładzie wybranych związków i pierwiastków) i niektóre właściwości fizyczne substancji międzykomórkowej występującej w poszczególnych rodzajach tkanki łącznej.
4.Wyjaśnij , jaką funkcję pełni tkanka tłuszczowa.W jakich okolicznościach następuje jej nadmierny przyrost i jakie to ma znaczenie dla zdrowia człowieka?
5.Określ 2 czynniki wpływające na szybkość przepływu impulsu nerwowego.
6.Przeczytaj uważnie opis pewnej tkanki:
Tkanka zbudowana jest z komórek mezenchymatycznych,kształtu gwiaździstego,często połączonych ze sobą wypustkami w syncytium komórkowe.W pewnych przypadkach komórki są zdolne do pełzakowatego ruchu,ponadto mają zdolność wytwarzania włókien oraz różnicowania się w różne odmiany komórek.Miedzy komórkami mezenchymy znajduje się jednorodna,galaretowata substancja międzykomórkowa.

O jakiej tkance jest mowa w opisie?Wskaż te cechy,które umożliwiły ci jej identyfikację.
7.Podaj 3 cechy krwi przemawiające za tym,że jest ona tkanką łączną.

1

Odpowiedzi

2009-12-14T18:57:21+01:00
Zad1
a) obecność substancji międzykomórkowej
b)Na substancje międzykomórkową składa się bezpostaciowa substancja podstawowa i jej elementy włókniste
c)komórki ściśle do siebie przylegają, mogą mieć różne kształty
Zad2
działa jak filtr biologiczny - wychwytuje mikroogranizmy
Zad3
Tkanka łączna płynna:
osocze-substancja międzykomórkowa: 90% woda, reszta to białka, m.in. globuliny, albuminy, fibrynogen, enzymy,, poza tym tłuszcze, hormony, witaminy, sole min. cukry, aminokwasy.
erytrocyty- komórki zawierają hemoglobinę- białko globularna
leukocyty-zdolne do pełzania
trombocyty-bezjądrowe komórki
chłonka- skład zbliżony do kriw-brak erytrocytów tutaj i płytek krwi
Zad4
magazynującą, metaboliczną, termoizolacyjną.
Tkanka Tłuszczowa pełni funkcje zapasową. Przyrost jej nastepuje gdy spożywamy za dużo tłuszczu i gdzy w naszej krwi wzrasta % choresteraolu
Zad 5-
Zad 6-
3 5 3