Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:05:37+01:00
W faszyzmie włoskim kwestie dotyczące rasy są pomijane, natomiast w nazizmie(faszyzm niemiecki) stanowią ważną składową ideologii, zwłaszcza w postaci obsesyjnego antysemityzmu. Nazizm także próbował się osadzić w tradycji ludowej, co się nie udawało faszyzmowi. Różne także było podejście do przemocy i terroru - we Włoszech nie wprowadzono obozów zagłady, a sama liczba aresztowań na tle politycznym była o wiele mniejsza. Nazizm był antyreligijny, natomiast faszyzm szukał oparcia w Kościele. Faszyści podbijali kraje w imieniu agresywnego imperializmu, natomiast naziści pod hasłami obsesyjnego rasizmu.
18 4 18
2009-12-14T19:47:47+01:00
Faszyzm włoski - kwestie ,które dotyczą rasy są pomijane,lecz w faszyzmie niemieckim stanowią ważną składową ideologii. Faszyzm niemiecki próbował także osadzić się w tradycji ludowej, (co mu się nie udawało).Różne było także podejście do przemocy oraz terroru - we Włoszech nie wprowadzono żadnych obozów zagłady, a liczba aresztowań na tle politycznym była o wiele mniejsza. Faszyzm niemiecki był antyreligijny. Faszyści podbijali kraje w imieniu agresywnego imperializmu, natomiast naziści pod hasłami obsesyjnego rasizmu.
9 2 9