Odpowiedzi

2009-12-14T18:10:07+01:00
Czasy Karola Wielkiego to początki kształtowania się systemu feudalnego i lennego. Pod rządami Karola Wielkiego (Wielkiego jego następców) osobiste więzi zależności i wzajemności łączące władcę z frankijskimi możnymi zostały dość mocno rozbudowane. Król wynagradzał majątkiem ziemskim albo przysługującymi mu świadczeniami hrabiów i biskupów, pełniących funkcje najwyższych urzędników. Wynagrodzenie to nazywało się beneficjom. Dostojnicy ci stawali się jego bezpośrednimi wasalami.
Można, zatem powiedzieć, że Karol Wielki dbał o gospodarczy i kulturalny rozwój kraju, przeprowadził reformę monetarną i zapewnił stałe dochody skarbowi. W poczet jego zasług zaliczyć trzeba również zreorganizowanie sądownictwa oraz doprowadzenie do wyższego poziomu nauczania w szkołach klasztornych tamtym czasie Frankowie zbudowali najpotężniejsze z królestw germańskich zachodniej Europy. Frankowie stworzyli własną tradycję historyczną, którą rozbudowano wstecz dla uświetnienia genealogii plemienia. Dumni z odnoszonych pod wodzą Karola Wielkiego zwycięstw, rozwinęli przekonanie o specjalnym posłannictwie swego ludu w dziele obrony chrześcijaństwa przed zewnętrznymi wrogami i herezją. I właśnie za czasów Karola Wielkiego, gdy sam Bóg zdawał się pomagać we wszystkich walkach i bitwach, gdy państwo Franków było nie tylko największym obszarowo krajem, ale też krajem bardzo silnym dzięki wewnętrznym reformom, wydawało się, że wiara w te posłannictwo jest bliska realizacji.
Panowanie Karola Wielkiego znaczenie miało doniosłem, ale wkrótce po jego śmierci wystąpiła katastrofa. Jej przyczyn w jednym tylko fakcie należy upatrywać: mógł władca wpłynąć na utworzenie silnego organizmu państwowego, posiadającego ogromne rozmiary, ale trzeba pamiętać o jednym: udało się Karolowi Wielkiemu stworzyć państwo, ale nie udało się Frankom stworzenie narodu.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:10:31+01:00
ORGANIZACJA PAŃSTWA KAROLA WIELKIEGO

1.Aparat państwowy pozostał nadal prymitywny, niewiele różniąc się od merowińskiego.
2.Administracja lokalna składała się z grafów - hrabiów, duksów ( kilka hrabstw ), margrabiów ( pograniczne okręgi tzw. marchie. Mieli oni większe kompetencje wojskowe i mogli toczyć wojny z pogranicznymi plemionami na własną rękę ). Działalność grafów i biskupów kontrolowali zaufani Karola - kontrolerzy cesarscy.
3.Podstawową rolę w wojsku Karola Wielkiego odgrywała chłopska piechota. Wolni chłopi zobowiązani byli do służby wojskowej wraz z ekwipunkiem. najubożsi mieli wyposażyć
3.Podstawową rolę w wojsku Karola Wielkiego odgrywała chłopska piechota. Wolni chłopi zobowiązani byli do służby wojskowej wraz z ekwipunkiem. najubożsi mieli wyposażyć jednego wojownika. Częste wyprawy wojenne odrywały chłopów od zajęć rolnych i rujnowały gospodarstwa. Chłopi aby uwolnić się od służby wojskowej, oddawali się pod „opiekę” możnego tracąc wolność. Powodowało to zmniejszenie liczby wolnych chłopów oraz zwiększenie znaczenia konnicy frankijskiej. Orszaki rycerskie tworzyli również możni z uzależnionych od siebie wasali.
4.Na podbitych terenach tworzył marchię i biskupstwa ( by umocnić tam swoją władzę ).
5.Ośrodkiem życia gospodarczego była wieś, a miasta i handel były słabo rozwinięte.
6.Karol propagował rozwój kultury. Za jego panowania nastąpiło ożywienie oświaty ( rozbudowa sieci szkół klasztornych, działalność szkoły pałacowej Alkina ), piśmiennictwa (, reforma pisma ) , historiografii ( kronikarz P. Diakon, biograf Einhard ), budownictwa ( m.in. szkół i bibliotek ), architektury ( freski, mozaiki ), rozwój malarstwa miniaturowego.
Dwór Karola w Akwizgranie stał się ośrodkiem życia kulturalnego, gdzie skupiał wokół siebie uczonych z różnych krajów.
7. Państwo Karola było państwem patrymonialnym ( prywatna własność rodu panującego ). Tworznie się hierarchii (senior - wasal ).
8.Kościół podporządkowany był władzy świeckiej.
9.Z czasem zaczęła wzrastać rola możnych feudałów.
10.Państwo składało się z 700 hrabstw, zarządzanych przez hrabiów.
11.Wielka armia składająca się tylko z wolnych ludzi ( podstawowym obowiązkiem wobec państwa służba wojskowa, a wobec kościoła - dziesięcina ).
12.Rycerstwo nagradzano beneficjami z domeny królewskiej ( wasale królewscy ).
5 4 5