Odpowiedzi

2009-12-14T18:12:05+01:00
Działalności może chodzi o organizacje zbiórek pieniędzy dla potrzebujących.
Koncerty robione na ten cel.
Różne festyny.


Osobą humanitarną może byc raczej każdy, ten co organizuje, pomaga...

Co to jest?
Pomoc dla innych.
Najlepsza Odpowiedź!
  • alf
  • Początkujący
2009-12-14T18:29:50+01:00
Działalność:
- edukacyjna,
- psychoedukacyjna,
- psychologiczna
- wychowawcza

Różne działalności humanitarne:
edukacja i wychowanie dzieci, młodzież, budowanie szkół, przedszkol , przychodni, ośrodków sportowych. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w krajach tzw. "trzeciego swiata"
-dofinansowanie leczenia i rehabilitacji
- pomoc przez zakup podręczników, leków itp. dla rodzin wielodzietnych, ubogich.
-pomoc ofiarom katastrof klesk zywiolowych
-organizowanie szkolen dla ludzi slabo wykształconych i bezrobotnych
-pomoc mniejszościom narodowym przez dofinansowania


itp :)

Chyba o to chodzilo ;]

Osoba humanitarna - osoba charakteryzująca się chęcią pomocy ludziom potrzebującym wsparcia finansowego, czy też bez podstawowych środków do życia takich jak np. woda czy jedzenie.

Napisalem to wlasnymi slowami.2009-12-14T20:34:13+01:00
Działalność humanitarna na przykładzie działań Czerwonego Krzyża:
1) Pomoc ludności cywilnej podczas klęsk żywiołowych. Tworzenie tymczasowych miejsc noclegowych, zapewnienie doraźnej pomocy medycznej, organizowanie zbiórek i wydawania żywności, organizacja szpitali polowych.
W czasie pokoju: Szkolenie młodzieży z zakresu pierwszej pomocy i pawa humanitarnego, upowszechnianie idei prawa humanitarnego i bezinteresownej pomocy. Organizacja zbiórek i kwest na rzecz ubogich i potrzebujących np. przekazywanie najbiedniejszym żywności, ubrań, przyborów szkolnych.

2) Osobą humanitarną można określić osobę, która postępuje wg. zasad humanitarnych, czyli ogólnie pojętych zasad moralnych oraz prawa ustanowionego podczas konwencji genewskich.