Odpowiedzi

2009-12-14T18:10:30+01:00
Powstanie Chmielnickiego – powstanie w latach 1648-1655 kozactwa i chłopstwa ukraińskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko szlachcie polskiej.

2009-12-14T18:09:29+01:00