Bardzo proszę o przetłumaczenie
1.Avoid doing something you don't want to do
2.Feel better after you have been unhappy or ill
3.Increase or rise
4.Find some information in a book or on a computer
5.Tell someone some information you think
they don't know or have forgotten
6.Decide or arrange to do something at a later time
7.Arguewith someone and stop being friendly with team
8.Think of an idea, or a solution to a problem
9.end a marriage or relationship
10.Find something by accident
11.put off
12. point out
13.get out off
14.come up
15.split up
16.got over
17.came across
18.going up
19.looked up
20.fallen out

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T15:55:55+02:00
1 Unikaj robienia czegoś, jeśli tego nie chcesz
2 Czuj się lepiej, po tym, jak byłeś nieszczęśliwy lub chory (Nie pojmuję, czemu to jest napisane w trybie rozkazującym...)
3 Increase znaczy ulepszać, a rise - wznosić się, wzrastać. Więc wychodzi: ulepszać albo wzrastać...
4 Znajdź (albo znaleźć) informacje w książce lub w komputerze
5 Powiedz komuś coś, czego według ciebie nie wiedzą lub zapomnieli
6 Zdecyduj lub zaplanuj tak, aby zrobić coś później
7 pokłóć się z kimś i przestań przyjaźnić się z drużyną (? chyba powinno być THEM, czyli przestań przyjaźnić się z NIMI)
8 Pomyśl nad pomysłem, lub rozwiązaniem problemu
9 Zakończ małżeństwo lub związek
10 Znajdź coś przez przypadek
11 Przełożyć (na inny termin)
12 Zauważyć, pokazywać
13 get out OF to wysiąść z samochodu lub wyjść, ale nie znam zwrotu GET UOT OFF
14 Wschodzić
15 rozwieść się
16 Przebrnąć przez coś (GET over, got over to czas przeszły)
17 natknąć się na (COME across, j.w.)
18 Jazda w górę albo jadąc w górę
19 Podziwiać kogoś (look up, jak w 16 i 17)
20 Kłócić się (fall out)
2009-09-09T16:15:24+02:00
1.Unikaj robienia czegoś, czego nie chcesz robić.
3. wzrost albo wzrost:)
4. Znajdować jakieś informacje w książce albo na komputerze
6. Decydować się albo umawiać się by robić coś przy w późniejszym czasie
7.Posprzeczaj się z kimś i przestań żyć w przyjaźni z zespołem
8. Myśleć o pomyśle, albo rozwiązaniu problemu
9. połóż kres małżeństwu albo stosunkom
10. znajdź coś przypadkiem
11. odłóż
12. wskaż
13. wychodzić daleko
14. pojaw się
15. rozdziel się
16. przejść
17. bądź jasnym
18. do góry
19. odwiedzony
20. wypaść.
1 3 1