Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:12:51+01:00

Rola glonów
wzbogacają wodę i atmosferę w tlen,
są pokarmem dla roślinożerców,
powodują samooczyszczanie wody,
jako martwe organizmy wzbogacają wodę w związki organiczne i mineralne,
zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków
wykorzystywane są jako nawóz naturalny
są paszą dla zwierząt
są pokarmem dla ludzi
wykorzystywane są w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym;
w mikrobiologii jako podłoże do hodowli bakterii.
napowietrzają glebę i wzbogacają ją w próchnice
Nadmierny rozwój glonów może powodować: zakwity wody i przyduchę, zapychanie filtrów utrudniając przepływ wody, zahamowanie rozwoju innych organizmów, obniżenie walorów smakowych i zapachowych ryb, obrastanie i obciążanie statków.
22 4 22
2009-12-14T18:20:45+01:00
Rola glonów w przyrodzie:
-wydzielają tlen wczasie fotosyntezy
-wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt(morszczyn)
-biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód
-mineralizują glebę jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę
- wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej
- uczesniczą w procesach tworzenia i rozkładu skał
-regulują dostęp światła słonecznego dla organizmów wodnych
-mają decydujący wpływ na klimat ziemi
- wchodza w skład porostów
-biora udział w krążeniu pierwiastków w przyrodzie(np.węgla)
8 4 8
2009-12-14T18:42:45+01:00
Wchodzą w skład porostów
są pokarmem dla ryb
używane jako maseczki
oczyszczają wodę
9 2 9