Odpowiedzi

2009-12-14T18:21:51+01:00
Oznaczam pole powierzchni całkowitej Pc , objętość V
Sześcian:
Pc=6*3²cm²=54cm²
V=3³=27 cm³

-Prostopadłościan o wymiarach 0,5 dm , 1 dm , 0,25 dm ma:
Pc=2*0,5*1+2*1*0,25+2*0,5*0,25=1+0,5+0,25dm²=1,75dm²
V=0,5 dm *1 dm*0,25 dm=0,125dm³
2009-12-14T18:25:07+01:00
* - znak mnożenia
Pc-pole powierzchni całkowitej
V-objętość

sześcian
a - krawedź
a=3cm
Pc=6*(3*3)=6*9=54 cm kwadratowe
V=a*a*a=3*3*3=227 cm sześciennych

prostopadłościan
a=0,5 dm
b=1 dm
c=0,25 dm
Pc=2*(a*b+b*c+c*a)=2*(0,5*1+1*0,25+0,25*0,5)=2*(0,5+0,25+0,125)=2*0,875=1,75 dm kwadratowych
V=a*b*c=0,5*1*0,25=0,125 dm sześciennych