1.
Wyrażenie (7a-3b)² jest równe:
a) 49a² - 9b²
b)49a²-21ab+9b²
c)49a²-42ab+9b²
d)49a²-42ab-9b²
2.
Dla pewnych liczb a i b wartośc wyrażenia 9a²- 6ab+b²-1 wynosi 63.Jaka jest dla tych samych liczb wartość wyrażenia (3a-b)²+1?
A) 62 B)63 C)64 D)65
Prosze o rozwiązanie

3

Odpowiedzi

2009-12-14T18:23:47+01:00
(7a-3b)²= (7a-3b)(7a-3b)= 49a²-27ab-27ab+9b²
5 2 5
2009-12-14T18:28:13+01:00
Zad.1 odp. c)49a²-42ab+9b² wzór (a-b)²=a²-2ab+b²
zad.2 odp. B)63 jak użyjesz wzorów skróconego mnożenia do wyrażenia
(3a-b)²+1=9a²- 6ab+b²-1
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:31:59+01:00
1.
Wyrażenie (7a-3b)² jest równe z wzorów skróconego mnożenia
(kwadrat różnicy)

c)49a²-42ab+9b²

2.
Zauważam, że
9a²- 6ab+b²-1 = (3a-b)²-1 = 63
Stąd
(3a-b)²+1
będzie miało wartość o 2 większą czyli 65
odp.D
6 4 6