Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.

(A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolay rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I śpiew słyszano taki: -- By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.ZADANIE
1.Od podanych rzeczownikó utwórz czasowniki w okoliczniku i wpisz je w odpowiednie miejsce. Wybierz dwa utworzone związki i ułów z nimi zdania na temat bohaterów wiersza.

TO SĄ ZDANIA:\
szacunek, poświęcenie, tęśknota, praca,walka

......... się dla Ojczyzny
..........za Ojczyznę
..........za Ojczyzną
.........dla dobra Ojczyzny
.........Ojczyznę


i napisać te zdanie

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T18:27:55+01:00
Poswiecenie się dla Ojczyzny
walczenie za Ojczyznę
tesknienie za Ojczyzną
pracowanie dla dobra Ojczyzny
szacunek Ojczyznę
3 3 3
2009-12-14T18:32:56+01:00
Poświęcić się dla Ojczyzny
pracować za Ojczyznę
tęsknić za Ojczyzną
walczyć dla dobra Ojczyzny
szanować Ojczyznę

1. Wielu z walczącym tam, zapłaciło największą cenę - oddali swe życie i poświęcili się dla dobra Ojczyzny
2. Pracowali za Ojczyznę walcząc, by utrzymać ją niepodległą i wolną.
3. Wielu z nich tęskniło za Ojczyzną, po wywiezieniu ich przez niemców na zachód na roboty przymusowe lub do obozów koncentracyjnych.
4. Walczyli dla dobra Ojczyzny, byśmy my żyli w wolnym i suwerennym kraju.
5. Potrafili oni uszanować Ojczyznę, i bez szemrania wykonywali powierzone im zadania.
2 5 2