Napisz i opisz wg wzoru równania reakcji chemicznych:

a)sód + tlen → tlenek sodu
b)tlenek rtęci → rtęć + tlen
c) wapń + chlor → chlorek wapnia
d) magnez + woda → tlenek magnezu = wodór
e) tlenek ołowiu(II) + wodór → ołów + woda

Wzór:
wapń + tlen → tlenek wapnia
2Ca° + O°₂ → 2CaII OII
2 atomy wapnia + 1 cząsteczka tlenu → 2 cząsteczki tlenku wapnia

2

Odpowiedzi

2011-06-15T19:51:33+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 4Na⁰ + O₂⁰---->2Na₂(I)O(II)

4 at. wapnia + 1 cząst. tlenu---->2 cząst. tlenku sodu

 

b) 2Hg(II)O(II)---->2Hg⁰ + O₂⁰

2 cząst. tlenku rtęci(II)---->2 atomy rtęci + 1 cząst. tlenu

 

c) Ca⁰ + Cl₂⁰---->Ca(II)Cl₂(I)

1 at. wapnia + 1 cząst. chloru---->1 cząst. chlorku wapnia

 

d) Mg⁰ + H₂(I)O(II)---->Mg(II)O(II) + H₂⁰

1 at. magnezu + 1 cząst. wody---->1 cząst. tlenku magnezu + 1 cząst. wodoru

 

e) Pb(II)O(II) + H₂⁰---->Pb⁰ + H₂(I)O(II)

1 cząst. tlenku ołowiu(II) + 1 cżast. wodoru---->1 atom ołowiu + 1 cząst. wody

1 1 1
2011-06-15T20:47:01+02:00

a) 4 Na⁰ + O₂⁰⇒ 2 Na₂ I O II

4 atomy sodu + 1 cząsteczka tlenu ⇒ 2 cząsteczki tlenku sodu

 

b) 2 Hg IIOII ⇒ 2 Hg⁰ + O₂⁰

2 cząsteczki tlenku rtęci(II) ⇒ 2 atomy rtęci + 1 cząstąsteczka tlenu

 

c) Ca⁰ + Cl₂⁰---->CaIICl₂ I

1 atom wapnia + 1 cząsteczka chloru ⇒ 1 cząsteczka chlorku wapnia

 

d) Mg⁰ + H₂ IOII⇒ MgIIOII + H₂⁰

1 atom magnezu + 1 cząsteczka wody ⇒ 1 cząsteczka tlenku magnezu

+ 1 cząsteczka wodoru

 

e) PbIIOII + H₂⁰ ⇒ Pb⁰ + H₂ IOII

1 cząsteczka tlenku ołowiu(II) + 1 cżasteczka wodoru ⇒ 1 atom ołowiu

+ 1 cząsteczka wody