Odpowiedzi

2012-12-12T13:17:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1
a) CH3-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3
b) CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-C(C2H5)(CH3)-C(C2H5)(CH3)-CH2-CH3
c) CH3-CH2-CH2-C(CH3)2-CH(C3H7)-CH2-CH2-CH2-CH3
d) C(Cl)3-CH(Br)-CH3
e) CH3-CH2-C(Cl)2-CH(C3H7)-CH2-CH2-CH3

Zad2
a) 2,4-dietyloheptan
b) 3-metylopentan
c) 3-metyloheptan
d) 4-etylo-4-metylooktan

Zad3
a) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ... n-heptan
b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3 ... 2-metyloheksan
c) CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3 ... 2,3-dimetylopentan
d) CH3-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 ... 3-etylopentan

Zad4
a) 2C6H14 + 19 O2 ---> 12CO2 + 14H2O
b) 2C4H10 + 9 O2 ---> 8CO + 10H2O
c) CH4 +Cl2 --hv--> CH3Cl + HCl
d) 2C2H5Cl + 2Na ---> C4H10 + 2NaCl
e) 2C10H22 + 11 O2 ---> 20C + 22H2O

Zad5
CH3-CH=C(CH3)-CH3