UZUPEŁNIJ TABELKĘ WPISUJĄC W ODPOWIEDNIE MIEJSCA WYMIENIONE PONIŻEJ NASTĘPSTWA RUCHU ZIEMI.

zmienna długość trwania dnia i nocy, występowanie siły coriolisa, występowanie astronomicznych pór roku, występowanie dnia i nocy, spłaszczenie Ziemi przy biegunach, zjawisko dnia i nocy polarnej.
-----------------------------------------------------------------------------|
następstwa ruchu obiegowego | następstwa ruchu obrotowego |
............ Ziemi................. | ...............Ziemi |
1. ................................. |1. .................................. |
2. ................................. |2. .................................. |
3. ................................. |3. .................................. |
----------------------------------------------------------------------------|

3

Odpowiedzi

2009-12-14T18:37:43+01:00
Ruch obiegowy : występowanie astronomicznych pór roku , zjawisko dnia i nocy polarnej, zmiana długości trwania dnia i nocy
ruch obrotowy : występowanie siły coroliosa, wystepowanie dnia i nocy, spłaszczenie ziemii przy biegunach
2009-12-14T18:38:23+01:00
Ruch obiegowy:
zmienna długość trwania dnia i nocy
występowanie astronomicznych pór roku
zjawisko dnia i nocy polarnej

Ruch obrotowy:
występowanie siły coriolisa
występowanie dnia i nocy
spłaszczenie Ziemi przy biegunach
2009-12-14T18:39:44+01:00