Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:31:15+01:00
Żaba – zwyczajowa nazwa płazów z rodziny żabowatych (Ranidae), ale również gatunków z innych rodzin, a często w ogóle przedstawicieli płazów bezogonowych. W Polsce nazwę tę noszą między innymi następujące gatunki: żaba trawna, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba zwinka i żaba moczarowa, co powoduje bliskoznaczność nazwy żaba i rodzaju Rana. Nazwa ta bywa jednak stosowana także wobec przedstawicieli innych rodzajów (np. żaba szponiasta). Wszystkie gatunki tej rodziny są w Polsce objęte ochroną gatunkową.


Węże – podrząd gadów z rzędu łuskonośnych. Charakteryzują się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem szczękowym umożliwiającym niezwykle szerokie rozwarcie szczęk, a co za tym idzie połykanie ofiar w całości, brakiem błony bębenkowej i ucha środkowego. Liczba kręgów, które mają (podobnie jak warany) dodatkowe powierzchnie stawowe, może sięgać 400. Węże mają tylko jedno (prawe) płuco, wydłużoną wątrobę, nerki ułożone jedna za drugą. Mają dobrze rozwinięty narząd Jacobsona. Węże są grupą monofiletyczną. Rozmnażają się płciowo.

Jaszczurki (Lacertilia, dawniej Sauria) – grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach posiadających powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą oraz na wielu wyspach oceanicznych. Są najliczniejszą grupą gadów obejmującą ponad 4000 gatunków.

Nie jestem pewna czy oto chodziło ale proszę bardzo;DD;****
3 3 3
2009-12-14T19:10:14+01:00
Żaba
Występuje na: Tereny bagienne, stawy, jeziora.
Ma Ciało krótkie, bez ogona, pokryte gładką skórą, długie kończyny tylne, palce złączone błoną pławną. Posiadają długi i lepki język. Żaby posiadają kręgosłup składający się z 9 kręgów oraz kości ogonowej. Budowa kończyn u żaby pozwala na wykonywanie skoków na odległości nawet kilkudziesięciu cm.
Rozmnaza sie: Płazy te są jajorodne, dochodzi u nich do zapłodnienia zewnętrznego. Skrzek składany jest w wodzie, często w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu. Złożone jaja są polewane przez samca nasieniem z plemnikami, w ten sposób następuje zapłodnienie. Z jaj takich wylęgają się kijanki, różniące się zupełnie wyglądem od dorosłych osobników nie posiadają kończyn i oddychają skrzelami. Przez pierwsze 16 tygodni życia przebywają w wodzie i przeobrażają się.

Węże, podrząd gadów z rzędu łuskoskórych (Squamata), obejmujący ok. 10 rodzin i 2800 gatunków.
Grzechotniczek
Węże charakteryzują się niewielką głową o kościach trzewioczaszki luźno połączonych, co umożliwia im połykanie ofiary w całości, a uniemożliwia żucie pokarmu. Na kościach szczęki i żuchwy liczne zakrzywione ku tyłowi zęby chwytne. U węży jadowitych obok zębów chwytnych występują większe od nich zęby jadowe, zaopatrzone w bruzdę lub kanalik, którym spływa jad. Język długi, rozwidlony na końcu. Narząd słuchu silnie zredukowany. Oczy nie mają ruchomych powiek, są pokryte przezroczystą błoną, zrzucaną w czasie linienia. Ciało wydłużone, pozbawione kończyn (u niektórych węży szczątkowy pas miednicowy). Kręgosłup liczy od 140 do 435 kręgów. Żebra połączone są z kręgosłupem za pomocą więzadeł. Brak mostka i pasa barkowego. Narządy wewnętrzne położone niesymetrycznie. Narząd kopulacyjny podwójny.
Węże są jajorodne lub jajożyworodne. Zdecydowana większość prowadzi lądowy tryb życia (nadrzewny, naziemny i podziemny), nieliczne gatunki żyją w wodzie. Mięsożerne. Występują na całej kuli ziemskiej, we wszystkich środowiskach ekologicznych, z wyjątkiem obszaru wiecznych śniegów i najwyższych gór. Większość gatunków żyje w rejonach subtropikalnych i tropikalnych.

Jaszczurki podrząd gadów w rzędzie łuskoskórych (Squamata). Charakteryzują się obecnością w czaszce dwóch dołów skroniowych, dobrze rozciągniętym górnym łukiem skroniowym, silnie zrośniętymi kośćmi żuchwy. Brzuszna powierzchnia tułowia jest pokryta kilkoma lub kilkunastoma rzędami tarczek lub łusek. Ciało zwykle wydłużone zakończone ogonem, który u większości gatunków posiada zdolność autonomii i regeneracji.
Większość gatunków ma cztery dobrze wykształcone pięciopalcowe kończyny, w niektórych rodzinach (np. scynkowate, padalcowate) zaznacza się tendencja do zaniku kończyn, jednakże nawet u gatunków o całkowicie zredukowanych kończynach istnieją szczątki pasa barkowego i miednicowego. Wszystkie gatunki są uzębione. Przeważnie są jajorodne, rzadko jajożyworodne, a zupełnie wyjątkowo żyworodne. Większość gatunków prowadzi lądowy tryb życia. Pokarmem większości gatunków są stawonogi, głównie owady, nielicznie polują na drobne kręgowce, a wyjątkowo odżywiają się pokarmem roślinnym (biczogony, legwan morski, legwan zielony).Większość gatunków zamieszkuje strefy tropikalne i subtropikalne. Aktualnie znamy ok. 23 rodzin (m.in. jaszczurki właściwe, guzowate, kolczaste, nocne, scynki, agamy, gekony, kameleony, legwany, warany, padalce) i ponad 3860 gatunków. Największą jaszczurką jest waran z Komodo, ponad 3 m długości i ponad 150 kg ciężaru, a najmniejszym współcześnie żyjącym gadem gekon krągłopalcowy (Sphaerodactylus elegans) o długości 35 mm i ciężarze ok. 2 g.
2 2 2
2009-12-14T20:54:47+01:00
Żaba – zwyczajowa nazwa płazów z rodziny żabowatych (Ranidae), ale również gatunków z innych rodzin, a często w ogóle przedstawicieli płazów bezogonowych. W Polsce nazwę tę noszą między innymi następujące gatunki: żaba trawna, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba zwinka i żaba moczarowa, co powoduje bliskoznaczność nazwy żaba i rodzaju Rana. Nazwa ta bywa jednak stosowana także wobec przedstawicieli innych rodzajów (np. żaba szponiasta). Wszystkie gatunki tej rodziny są w Polsce objęte ochroną gatunkową.

Żaby mają sylwetkę charakterystyczną dla wszystkich płazów bezogonowych: ciało krótkie, spłaszczone, pokryte nagą skórą. Palce tylnych nóg spięte błoną pławną. Język wąski, długi, rozwidlony, wyrzucany, lepki.


Węże – podrząd gadów z rzędu łuskonośnych. Charakteryzują się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem szczękowym umożliwiającym niezwykle szerokie rozwarcie szczęk, a co za tym idzie połykanie ofiar w całości, brakiem błony bębenkowej i ucha środkowego. Liczba kręgów, które mają (podobnie jak warany) dodatkowe powierzchnie stawowe, może sięgać 400. Węże mają tylko jedno (prawe) płuco, wydłużoną wątrobę, nerki ułożone jedna za drugą. Mają dobrze rozwinięty narząd Jacobsona. Węże są grupą monofiletyczną. Rozmnażają się płciowo.

Jaszczurki–grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach posiadających powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą oraz na wielu wyspach oceanicznych. Są najliczniejszą grupą gadów obejmującą ponad 4000 gatunków.
1 5 1