Odpowiedzi

2009-12-14T18:39:11+01:00
Pytające:

1. Did you see that?
- Widziałeś to?

2. Did he speak to Molly yesterday?
- Czy on rozmiawiał z Molly wczoraj?

3. When did you buy this car?
- Kiedy kupiłeś ten samochód.

4. Where did you go yesterday?
- Gdzie wczoraj poszedłeś?

5. Did you eat breakfast?
- Zjadłeś śniadanie?

Przeczenia:

1. He didn't take her to restaurant last week.
- On nie wziął jej do restauracji w zeszłym tygodniu.

2. We did not go to the cinema yesterday.
- Nie poszliśmy do kina wczoraj.

3. I didn't write this letter.
- Nie napisałem tego listu.

4. We didn't kill that guy.
- Nie zabiliśmy tego gościa.

5. You didn't spoke to her yesterday morning.
- Nie rozmawiałeś z nią wczoraj rano.
2009-12-14T18:43:23+01:00
1)Did you are in England yesterday?
Byles wczoraj w Anglii?
2)Did you play tennis last Monday?
Czy grales w tenisa w zeszly poniedzialek?
3) Did you go to the cinema last Friday?
Czy poszedles do kina w zeszlym piatku?
4) Did you do karate last month?
Czy uprawiales karate w zeszlym miesiacu?
5) Did you get up at 6 a.m 2 days ago ?
Czy ty wstales o 6 rano 2 dni temu?

1)I didn't go to Wales.
nie pojechalem do Walii
2) They didn't build a house
Oni nie wybudowali domu
3) She didn't play computer yesterday.
Ona nie grala na komputerze wczoraj
4) He didn't go to the school 3 days ago
On nie poszedl do szkoly 3 dni temu
5) She didn't eat breakfast yesterday.
Ona nie zjadla sniadania wczoraj

pozdr jest 10 ;p
2009-12-14T18:44:26+01:00
1.Did you drink the coffee?
2.Did she buy it?
3.Did he buy a new car?
4.Did you like dancing?
5.Did you know this band?
6.She didn't like it
7.They didn't sing
8.I didn't buy a present
9.He didn't like me
10.We didn't know her

1.Czy piłeś kawe?
2.Czy ona to kupiła?
3.Czy on kupił nowy samochód?
4.Lubiłeś tańczyć?
5.Znałeś/łaś ten zespół?
6.Ona tego nie lubiła.
7.Oni nie śpiewali.
8.Nie kupiłem/łam prezentu
9.On mnie nie lubił
10.Nie znaliśmy jej.