Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:52:38+01:00
Twierdzenie Pitagorasa:
W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokatnej .

Twierdzenie Talesa:
Jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi , to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta.