Pomocy mam to na jutro!!!

Zad.1 W trapezie prostokątnym kąt ostry jest 5 razy mniejszy od od kąta rozwartego. Oblicz miary kątów trapezu.

Zad.2 Prostokątna działka na planie w skali 1:2000 ma wymiary 50mm i 40mm. Podaj wymiary rzeczywiste tej działki. Ile metrów siatki potrzeba na jej ogrodzenie?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T18:43:27+01:00
1.Suma katów czworokąta to 360 stopni.
Trapez prostokątny ma 2 kąty po 90stopni czyli razem 180 stopni
360 odjąc 180 to 180
180 podzilić na 6 rowna się 30
30 razy 5 to 150 dodać 30 to 180
czyli 180 stopni dodac 30 stopni dodać 150 stopni to 360 stopni.
Obliczenia:

90 stopni + 90 stopni=180 stopni
360 stopni - 180 stopni = 180 stopni
180:6=30
30*6=180
180-30=150

kąt prostokątny = 90 stopni
drugi kąt prostokątny = 90 stopni
kąt ostry = 30 stopni
kąt rozwarty = 150stopni

2. 50mm=1000 m
40 mm=800 m
obw prostokata=2a+2b
obw=2*1000+2*800
owb=2000+1600
obw=3600 m kwadrat

JEsli pomoglam to licze na naj :)
2 4 2
2009-12-14T18:45:47+01:00
1.trapez prostokątny ma 2 kąty 90st a 2 pozostałe mają łącznie 180st
6α=180
α=30
β=180-30=150

2.1:2000
1cm to 2000cm
a=50mm=5cm
b=40mm=4cm
a=5*2000=10000cm=100m
b=4*2000=8000cm=80m
Ob=2a+2b
Ob=2*100+2*80=200+160=360[m]
2009-12-14T18:52:27+01:00
Zad.2
1cm=20000mm

20000*50=1000000mm
20000*40=800000mm

Ob=2a+2b
Ob=1000000*2+800000*2=3600000mm


3600000mm=3600m