Odpowiedzi

2009-12-15T00:08:03+01:00
Obliczam liczbę moli substancji w roztworze:
n = Cm * V
n = 2 mol/dm³ * 0,2 dm³ = 0,4 mol

obliczam objętość po dolaniu wody:
V = 0,2 dm³ + 0,4 dm³ = 0,6 dm³

obliczam na nowo stężenie molowe:
Cm = n/V = 0,4 mol / 0,6 dm³ = 0,67 mol/dm³