Zad 1 Wykonaj redukcję wyrazów podobnych ,a następnie oblicz wartosć liczbową wyrażenia algebraicznego dla x= -5 , y=3 i z=-1
a) 7x +3y+6x + 2
b) 8 + 4z +6x + 10z
c) 7x + 3y + 8x + 9y
d) -5x - 3y - 3z + 10
e) 6x^2 + 9z + 5x^2 - 8y
f) 5z^3 + 4z^2 + 3z - 25z - 10z^2 - 5z^3

3

Odpowiedzi

2009-12-14T18:51:51+01:00
A) 7x +3y+6x + 2 = 13x + 3y +2
13 × (-5) + 3×3 + 2= -54

b) 8 + 4z +6x + 10z= 8 + 14z +6x
8 + 14 × (-1) + 6 × (-5)= -36

c) 7x + 3y + 8x + 9y= 15x +12y
15 × (-5) + 12 × (-1)= -87

d) -5x - 3y - 3z + 10
-5 × (-5) - 3×3 - 3× (-1) + 10= 29

e) 6x^2 + 9z + 5x^2 - 8y= 11 x² + 9z - 8y
11 × (-5)² + 9 × (-1) - 8 × 3= 11 × 25 - 9 - 24 = 242

f) 5z^3 + 4z^2 + 3z - 25z - 10z^2 - 5z^3 = -6z² - 22z
-6 × (-1)² - 22 × (-1) = -6 + 22 = 16
2009-12-14T18:55:34+01:00
A) 7x +3y+6x + 2=
13x+3y+2
dla x= -5 , y=3
13*(-5)+3*3+2=-65+11=-54

b) 8 + 4z +6x + 10z=
6x+14z+8
dla x= -5 , z=-1
6*(-5)+14*(-1)+8=-30-14+8=-44+8=-36

c) 7x + 3y + 8x + 9y=
15x+12y
dla x= -5 , y=3
15*(-5)+12*3=-75+36=-39

d) -5x - 3y - 3z + 10 nie ma wyrazów podobnych
dla x= -5 , y=3 i z=-1
-5*(-5)-3*3-3*(-1)+10=
25-9+3+10=29

e) 6x^2 + 9z + 5x^2 - 8y=
11x²+9z-8y
dla x= -5 , y=3 i z=-1
11*(-5)²+9*(-1)-8*3=
11*25-9-24=
275-33=242

f) 5z^3 + 4z^2 + 3z - 25z - 10z^2 - 5z^3=
-6z²-22z
dla x= -5 , y=3 i z=-1
-6*(-1)²-22*(-1)=
-6+22=16
1 1 1
2009-12-14T19:07:08+01:00
A) 7x +3y+6x + 2=7*-5+3*3+6*-5+2=-35+9-30+2=-65+11=-54
b) 8 + 4z +6x + 10z=8+4*-1+6*-5+10*-1=8-4-30-10=-36
c) 7x + 3y + 8x + 9y=7*-5+3*3+8*-5+9*3=-35+9-40+27=-75+36=-39
d) -5x - 3y - 3z + 10=-5*-5-3*3-3*-1+10=25-9+3+10=29
e) 6x^2 + 9z + 5x^2 - 8y=6*(-5)²+9*-1+5*(-5)²-8*-1= 6*25-9+5*25+8=150-9+125+8=275-1=274
f) 5z^3 + 4z^2 + 3z - 25z - 10z^2 - 5z^3=5*(-1)³+4*(-1)²+3*-1-25*-1-10*(-1)²=5*-1+4*1-3+25-10*1=-5+4+22-10=-1+22-10=11