Odpowiedzi

2009-03-31T23:37:08+02:00
Epopeję napoleońską rozpoczęły Legiony Polskie, które od 1797 r. walczyły u boku Francji. W 1807 r. Napoleon po zwycięstwie nad Prusami stworzył namiastkę Polski - Księstwo Warszawskie.
W czerwcu 1812 roku Wielka Armia cesarza Francuzów Napoleona I przekroczyła na Niemnie granicę Imperium Rosyjskiego, rozpoczynając wojnę, która określana była jako wojna polska. W związku z tym w 1812 roku, w Polaków wstąpiła nadzieja na odzyskanie niepodległości i uwolnienie się od zaborcy. Francja wypowiedziała wojnę Rosji. Polacy starali się pomóc Napoleonowi. Tam, gdzie wojska napoleońskie wkraczały, były witane bardzo serdecznie. Dla Polaków był to rok nadziei i wiary w to, że okres zaboru wreszcie się skończy.
W wielkiej, blisko półmilionowej armii napoleońskiej, wojsko Księstwa Warszawskiego i siły litewskie stanowiły dwadzieścia procent żołnierzy. Największym polskim związkiem taktycznym był osobny V Korpus, dowodzony osobiście przez ks. Józefa Poniatowskiego. Polacy dzielnie walczyli m. in. o Smoleńsk i pod Borodino. W czasie odwrotu przyczynili się do uratowania resztek armii napoleońskiej nad Berezyną. Księstwo przypłaciło swoje zaangażowanie w kampanii rosyjskiej stratą ok. 70 tys. żołnierzy, a ziemie polskie kolejną okupacją rosyjską.
Niestety klęska Napoleona zakończyła nadzieje na wskrzeszenie Polski.