Proszę o przetłumaczenie tekstu : Moje ulubione Hobby to rysowanie .Bardzo lubię rysować na kartce papieru ,lecz też na ścianie ,jako graffiti . Graffiti to napisy lub symbole zamieszczane na ścianach i murach, zazwyczaj w sposób nielegalny. Sztuka ta od wielu lat zdobi ulice kolorowymi obrazkami . Graffiti uliczne wykonywane jest też czasem za pomocą innych technik – np. pędzla i wodnej farby akrylowej, naśladuje się tutaj jednak zawsze efekty uzyskiwane za pomocą klasycznej metody z farbami w sprayu .Graffiti nigdy nie zginie .!


Tylko nie przez translator .tylko samemu w prostym czasie .xd

1

Odpowiedzi

2009-12-14T19:07:02+01:00
My favorite hobby is drawing. I like drawing on paper, but also on the wall as graffiti. Graffiti inscriptions or symbols that appear on the walls and walls , Usually illegally. Arts
has for many years adorned the streets
color images. Graffiti street is sometimes performed by other techniques - such as a brush and acrylic paint water, follow here, however, always results obtained by
the classical method of spray paint. Graffiti will never die.!