Cztery zadania. Jeśli ktoś zrobi wszystkie dobrze - dostanie najlepszą odpowiedź.

zad.1. Jaką pracę należy wykonać, aby podnieść ciało z powierzchni ziemi na niewielką wysokość "h" ruchem jednostajnym?

zad.2. Oblicz energię potencjalną satelity geostacjonarnego o masie 2t, który jest oddalony od powierzchni Ziemi na wysokość 150km.

zad.3.Kamień spada swobodnie z wysokości 10 m. Z jaką prędkością uderzy o Ziemię?

zad.4. Sztangista podnosi sztangę na wysokość 1,8m. Masa sztangi wynosi 250kg. Oblicz pracę, jaką wykonał, jeżeli ruch sztangi był ruchem jednostajnym prostoliniowym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:39:39+01:00
2.
Ep=mgh
Ep=200kg*10N/kg*150000m=300000000J=300MJ

4.
W=Fs
F=mg
F=250kg*10N/kg=2500N
W=2500N*1,8m=4500J