Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:25:57+01:00
RP posiada aparat nacisku w postaci wojska i policji. W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym powołane jest wojsko. Przez interes narodowy rozumie się interesy ekonomiczne, czyli handel, import eksport itp. bezpieczeństwo energetyczne, dostawy prądu, gazu i paliw niezbędnych do działania ekonomii, oraz produkcję żywności. Jeżeli w sposób jawny i zbrojny te interesy są zagrożone wkracza wojsko. W innych przypadkach używa się dyplomacji; umów międzynarodowych, aktów prawnych, ustaw itp.