Odpowiedzi

2009-12-14T19:17:05+01:00
1 dwutlenek węgla możeme wytworzyć przez prażenie węglanu wapnia CaCO₃:

CaCO₃ → CaO + CO₂↑

2 działając dowolnym kwasem na węglany

Na₂CO₃ + 2HCl → 2NaCl + CO₂↑ + H₂O

3 działając na węgiel tlenem
C + O₂ → CO₂
12 4 12
2009-12-14T19:26:17+01:00
CaCO₃ → CaO + CO₂
Tutaj działamy na węglan wapnia wysoką temperarurą (około 1500°C)

CaCO₃ + HCl → CaCl₂ + CO₂ + H₂O
Tutaj działamy na sól słabego kwasu, mocnym kwasem w której wyniku otrzymujemy sól mocnej zasady i mocnego kwasu oraz otrzymujemy słaby kwas (H₂CO₃) który jest nietrwały i rozkłada się na wodę i dwutlenek węgla (IV)

2CO + O₂ → 2CO₂
Utlenianie tlenków o niższym stopniu utlenienia na tlenek o wyższym stopniu utlenienia.
5 5 5