1.Wyjaśnić okolicznosci powstania i upadku cesarstwa bizantyjskiego.
2.Przedstawic roznice miedzy Kosciołem chrzescijanskim a rzymskim.
3.Opisac przyczyny wzajemniej wrogosci łacnnikow i Bizantyjczykow.
4.Wymienic osiagniecia cywilizacji bizantyjskiej.


Bardzo bym byl wdzieczny za odpowiedzi na te pytania.Pozdrawiam:)

1

Odpowiedzi

2009-12-14T20:37:25+01:00
Moge odpowiedzieć na:
2) Wydanie „Katechizmu Kościoła Katolickiego” spotkało się z odczuciem jego wyraźnego podobieństwa do „Katechizmu Rzymskiego”, głównie co do struktury treści, ale i w pewnym sensie także odnośnie do okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu obydwu tekstów. Obydwa bowiem katechizmy kojarzone są z soborami powszechnymi: „Katechizm Kościoła Katolickiego” z Soborem Watykańskim II, „Katechizm Rzymski” z Soborem Trydenckim. Przy czym panuje dość powszechne przekonanie, że źródłem inspiracji co do formy czy struktury „Katechizmu Kościoła Katolickiego” stał się „Katechizm Rzymski”.
3)14 marca 2002 roku dokonał się ostatni akt demontażu Jugosławii - wspólnego państwa południowych Słowian. Ujawniające się przez cały okres ponad osiemdziesięciu lat trwania państwa etnonacjonalizmy, szczególnie nasilone w ostatniej dekadzie XX wieku, doprowadziły do upadku mitu o południowosłowiańskim państwie ponadnarodowym. Na niezależność wybijały się kolejne republiki. W 1992 roku z multietnicznego państwa Chorwatów, Słoweńców, Serbów, Muzułmanów, Czarnogórców, Macedończyków, Albańczyków, Węgrów a także innych mniejszości narodowych i etnicznych pozostały tylko dwie republiki federacyjne - Serbia i niewielka Czarnogóra. Żywot nowej Jugosławii nie był długi. Zaledwie w dziesięć lat w wyniku umowy zawartej pomiędzy Serbią a Czarnogórą Federalna Republika Jugosławii zniknęła z mapy światy. Zastąpiły ją dwa państwa połączone w konfederację, z możliwością całkowitego rozdziału po trzech latach.
1 4 1