1.Obserwacje:Sód gwałtownie reaguje z wodą, poruszając sie energiczne na jej powierzchni. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwia sie na zielono. Podczas reakcji wydziela się ciepło. Po przyłożeniu zapalonej zapałki do wylotu probówki słychać charakterystyczny dźwięk.
Wniosek:
Równanie reakcji:
2.Doz lewki z wodą i zwywarem z czerwonej kapusty dodano nieweilka ilość tlenku sodu. zawartość zlewki wymieszono szklanym pręcikiem.
Obserwacje
Wniosek
Równanie reakcji'
A tu tylko prawdziwa odp
Postać handlowa
a)proszek
b)granulki
c)pył
Rozpuszczalność w wodzie
a)słabo rozpuszcza sie w wodzie
b)dobrze rozpuszcza sie w wodzie - proces endoenergetyczny
c)dobrze rozpuszcza sie w wodzie - proces egzoenergetyczny
Produktami reakcji tlenku sodu z wodą są
a)wodorotlenek sodu i wodór
b)wodorotlenek sodu i woda
c)sód i wodór
błaaaaaaaaggggaaaaaaaaaammmm was o to na jutro :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:38:07+01:00
A tu tylko prawdziwa odp
Postać handlowa

b)granulki

Rozpuszczalność w wodzie

c)dobrze rozpuszcza sie w wodzie - proces egzoenergetyczny
Produktami reakcji tlenku sodu z wodą są
a)wodorotlenek sodu i wodór


reszta w załączniku ;)
20 3 20