Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:09:06+01:00
Alohole - pochodne węglowodorów, zawierają w swojej cząsteczce grupę OH ( hydroksylową), istnieją alkohole wielowodorotlenowe np. etanol ( pochodna etanu), metanol ( pochodna metanu) i inne. Mamy również alkohole wielowodorotlenowe np glikol, gliceryna.
Właściwości fizyczne alkoholi
- ciecze o duszącym zapachu
- rozpuszczane w wodzie
- bezbarwne

Właściwości chemiczne
- ulegają reakcji spalania
- reagują z metalami aktywnymi, wodorotlenkami
- reagują z kwasami organicznymi dając estry
- odczyn obojętny
Metanol - CH3OH
Etanol C2H5OH
Zastosowanie: przemysł sporzywczy, farmaceytyczny, kosmetyczny, produkcja barwników

Kwasy karboksylowe - pochodne węglowodorów, zawierają w swojej cząsteczce grupę karboksylową COOH
Kwas mrówkowy ( metanowy) - HCOOH
Kwas octowy ( etanowy) CH3COOH
Właściwości
- mają właściwości parzące ( kwas mrówkwy - występuje w jadzie mrówek i w jadzie pszczół)
-rozpuszczalne w wodzie
- ciecze bezbawne
- zapach duszący
- ulegają dysocjacji elektrolitycznej
- reagują z metalami aktywnymi, zasadami dając sole np mrówczany, octany
- temperatura krzepnięcia kwasu octowego 65,6 stopni
Zastosowanie: przemys sporzywczy, produkcja barwników, rozpuszczalników
3 4 3