Proszę o udzielenie paru informacji o exelu .
1.Co to jest filtrowanie ?
2.Podaj tresc zadania w ktorym trzeba będzie uzyc adres bezwzgledny.
3.jakie znasz rodzaje liczb i podaj przyklady.
4.kategorie funkcji i 2 przyklady funkcji tych kategorii
5.napisac tresc zadania z adresem bezwzglednym,wypisac rodzaje adresow
6.podać przykład zakresu komórek.
7.3 kategorie liczb i przyklady liczb

1

Odpowiedzi

2009-12-14T20:37:21+01:00
1.Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryteria (kryteria: Warunki określane w celu ograniczenia liczby rekordów uwzględnianych w zestawie wyników kwerendy lub filtru.), zaś pozostałe wiersze są ukrywane. Przefiltrowane dane można kopiować, przeszukiwać, edytować i formatować. Można też tworzyć wykresy na ich podstawie i drukować ich podzbiór bez zmieniania kolejności czy przenoszenia jakichkolwiek danych.

Dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych.

Korzystając z Autofiltru, można tworzyć trzy typy filtrów: według wartości listy, według formatu lub według kryteriów. Wszystkie te typy filtrów wzajemnie się wykluczają dla każdego zakresu komórek lub dla każdej kolumny tabeli. Na przykład można filtrować dane według koloru komórki lub listy liczb, ale nie według obu tych elementów. Można zastosować filtr według ikon lub filtr niestandardowy, ale nie można łączyć tych typów.

Ważne Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy mieszać w tej samej kolumnie formatów przechowywania, takich jak tekst i liczby czy liczby i daty, ponieważ w jednej kolumnie dostępny jest tylko jeden typ filtru. W przypadku występowania różnych formatów przechowywania danych wyświetlane polecenie dotyczy formatu występującego najczęściej. Na przykład, jeśli kolumna zawiera trzy wartości przechowywane jako liczby i cztery wartości tekstowe, wyświetlane jest polecenie filtrowania Filtry tekstu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby i Konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty.

Na reszte pytań nie znalazłam odpowiedzi ale mam nadzieję że te informacje choć trochę pomogły ;-)