Odpowiedzi

2009-09-10T14:14:39+02:00
Korzystamy tu z ruchu jednostajnie opóźnionego
S = Vo * t - 0,5 * a * t^2
Vk =0 (prędkosc koncowa)
Vk = Vo - a * t
Vo = a * t
S= 0,5 * (Vo/t)*t^2
2S=Vo*t ; t = (2*S)/v
t = 20/10 = 2 sekundy
siła hamowanie F = m * a
F = m * ( Vo/t)
F = 10 * 10/2 = 50 N