1. Dlaczego glony morskie są nie tylko zielone, ale również brunatne i czerwone .
2. Wyjaśni rolę glonów w samooczyszczaniu się wody.
3. Co to jest zakwit wody.
4. Zinpretuj stwiersdzenie: glony są organizmamiwskażnikowymi.
5. Czy prawdą jest, że glony mają wpływ na efekt cieplarniany, uzasadni odpowiedż.

proszę jak najlepiej,
to na ocenę . ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:17:00+01:00
1. Ponieważ ich kolor jest zależny od głębokości ich występowania .
2. Glony, (szczególnie heterotrofy) pochłaniają obumarłe szczątki z toksynami .
3. Zakwit wody, jest spowodowany przez masowe pojawianie się glonów w danym zbiorniku. Zakwitowi wody sprzyjają : duże nasłonecznienie, stojąca woda, wysoka temperatura. Najgroźniejsze są zakwity sinic, które wydzielają toksyny porażające układ nerwowy i mięśnie.
4. Na podstawie występowania glonów można określić jak bardzo ( jaki stopień stopień ) jest zanieczyszczona woda . Np. gdy jest czysta występują zielenice wraz z okrzemkami.
5. Tak, ponieważ największy procent ziemi stanowią wody ( w których występują glony ), czyli stanowią one bardzo ważne źródło tlenu - dzięki procesowi fotosyntezy . Jednak podczas niego wydziela się dwutlenek węgla - sprawca efektu cieplarnianego. Tak więc glony mogą przyczynić się do tego efektu .
7 5 7