Pociąg przejechał stacji A do stacji B w czasie pół godziny. Odległość między stacjami wynosi 45km. Oblicz:

a) prędkość pociągu
b)drogę jaka przejedzie ten pociąg w czasie 1,5 h
c)jak długo będzie jechał do stacji odległej od stacji A o 60 km

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:16:11+01:00
A) prędkość pociągu
v=s:t czyli prędkość=droga dzielona na czas
v=45km:0,5h=90km/h

b)drogę jaka przejedzie ten pociąg w czasie 1,5 h
45km/0,5h 45km*3=135km

c)jak długo będzie jechał do stacji odległej od stacji A o 60 km
v=s:t /*t
v*t=s /:v
t=s:v
t=60km:90km/h=⅔h