POMOZCIE>> KONIECZNIEW POTRZEBNE !!!!!!!

Oblicz wspolrzedne wierzcholka paraboli, ktora jest wykresem funkcji kwadratowej f. Oblicz miejsca zerowe funkcji, gdy:
a) f(x)=-(x+3)(x-1)
b) f(x)=2x(x+4)
c) f(x)=x^2 - 9


x^2 to jest x do kwadratu :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:33:01+01:00
A)

0 = -(x^2 -x +3x -3)
0 = -x^2 -2x +3
0 = x^2 + 2x -3

delta = 4 + 12 = 16
pierwiastek z delty = 4

x1 = -1 miejsce zerowe
x2 = 1 miejsce zerowe

b)
0 -4 - miejsca zerowe
0= 2x(x + 4)


c) 0= x^2 -9

x^2 = 9

x = 3 lub x=-3 - miejsca zerowe