Odpowiedzi

2009-12-14T19:57:02+01:00
Jest to zwarta bryła lodu ,oderwana w wyniku procesu zwanego cieleniem od lodowca i pływająca po powierzchni wody lub osiadła na dnie.Góry lodowe różnią się:

* kształtem – wyróżnia się góry lodowe:
o stołowe – o regularnym kształcie, pionowych ścianach i płaskim, lekko pochylonym lub pofalowanej górnej powierzchni;
o niestołowe – wśród nich: piramidalne, kopułowate – będące efektem wywrócenia się góry lodowej, i zerodowane, tj. o nieregularnym, często fantazyjnym kształcie;
o blokowe (forma pośrednia między poprzednimi, według innych podziałów to typ góry lodowej stołowej).
* rozmiarami: pierwotne zależą od mechanizmu obłamywania się lodu (zobacz: cielenie się lodowca) i grubości lodowców, od których się odrywają, później rozmiary maleją – tempo znikania zależy od intensywności procesów topnienia i erozji.

Góry lodowe są bardzo groźne dla statków gdyż nie łatwo płynąć gdy jest dużo gór
1 5 1